header-icon

Scope Cycle

Oog voor de toekomst 

Scope Cycle is de verzamelnaam van het continu monitoren van informatie die binnen de onderneming aanwezig is, met als doel de verhoging van het rendement. Het geeft niet alleen inzicht in omzet en kosten, maar biedt ook antwoord op vragen als: ‘wat is de verspilling/ derving en productiviteit, wat zijn de voorraadposities, hoe ontwikkelt zich de omzet, de brutomarges en de Top-100 artikelen, en alles van de benchmark.

Wat is Scope Cycle?

Scope Cycle is het continu monitoren van informatie die binnen de onderneming aanwezig is en waarmee je (rendements)verbeteringen kunt realiseren. Het gaat niet alleen over informatie rondom omzet en kosten, maar ook over gedetailleerde informatie van verkoop, inkoop, personeel of doorlooptijden. Voorbeelden? Informatie rondom de productmix, Top-100 producten, verspillingen, kassaverschillen, salariskosten per uur in relatie tot de omzet, de inzet van het aantal uren en de daarmee samenhangende kosten.

Antwoorden in één overzicht

‘Scope Cycle kun je verbinden aan de levenscyclus van je product, onderneming of bepaalde processen’, stelt Marcel Lemmers, partner bij Scope Advies. ‘Met Scope Cycle kun je proberen deze cycli bij te sturen. Een belangrijke taak. Veel ondernemers willen graag alles binnen hun bedrijf in een oogopslag kunnen zien. Van de omzet, brutomarges, derving en loonkosten tot liquiditeit, debiteuren en crediteurenposities. De antwoorden daarop krijgen we door gebruik te maken van dashboards.’

Met Scope Cycle kun je proberen deze cycli bij te sturen. Een belangrijke taak. Veel ondernemers willen graag alles binnen hun bedrijf in een oogopslag kunnen zien.

Meer rendement met strategie

Het grote voordeel van Scope Cycle is bewustwording. De informatie die in een onderneming aanwezig is, komt tijdig aan bij de juiste persoon en in de juiste hoeveelheid. Immers, een directeur heeft een andere informatiebehoefte dan een filiaalleider. Informatie kan intern worden besproken om te kijken hoe zaken beter en efficiënter kunnen. Het is eigenlijk een mooi communicatiemiddel binnen je onderneming.