Epocs

Het bedrijf Epocs maakt onderdeel uit van Scope Advies en is specialist in het bouwen van rapportages in de vorm van dashboards voor franchiseketens en filiaalbedrijven. Epocs stelt actuele financiële, operationele en marketing-informatie periodiek beschikbaar aan de juiste personen binnen je organisatie. Adviseurs helpen bij het analyseren en verwerken van de verkregen sturingsinformatie.

Betere sturing en controle 

Als ondernemer is het belangrijk om ‘in control’ te blijven over je bedrijf. Dat kan door het beschikbaar stellen van informatie die al binnen je bedrijf aanwezig is. Je kunt denken aan financiële, operationele en marketing-informatie. Veel informatie komt niet aan bij de juiste persoon. Deze informatie is te gedetailleerd, algemeen of niet actueel. Epocs biedt de oplossing. Door het periodiek beschikbaar stellen van actuele, gedetailleerde informatie (op hoofdlijnen) aan de juiste persoon binnen de organisatie. Zo verkrijg je als ondernemer de sturingsinformatie waarmee je in control komt en blijft.

Verbetering van prestaties

Elke ondernemer streeft naar een verbetering van zijn of haar business. Dat valt onder optimalisatie en rendementsverbetering. Hoe kunnen zaken beter en sneller? Hoe presteer ik ten opzichte van collega’s? ‘Via (dagelijkse) rapportages en dashboards kunnen wij je bij het beantwoorden van deze vragen informeren,’ vertelt Marcel Lemmers, managing partner bij Scope Advies en Epocs. ‘En dan doel ik ook op vragen rondom de inzet en kosten van personeel. Wat is de verspilling/derving en productiviteit en hoe staan de voorraadposities, omzetontwikkelingen, brutowinstmarges, Top-100 lijsten?’

Samenwerking Epocs en Scope Advies

‘Om deze rapportages te kunnen maken, wordt nauw samen gewerkt met Scope Advies en met jou als ondernemer,’ vervolgt Lemmers. ‘Waar Epocs eindigt met de rapportages begint Scope Advies met de dienstverlening. Hiermee bedoelen wij dat het alleen aanleveren van informatie onvoldoende is. Adviseurs van Scope helpen je de verkregen informatie te analyseren en te verwerken om zo rendementsverbetering te realiseren.’