header-icon

Accountancy

Meer dan een accountant: Scope Advies

Accountancy gaat vandaag de dag verder dan het produceren van louter jaarrekeningen. Ambitieuze ondernemers verwachten een ondernemende instelling van hun accountant. De markt verandert razendsnel en daar moet je als ondernemer, maar ook als accountant, bovenop zitten.

Van accountant naar betrokken adviseur

‘Wij focussen ons momenteel vooral op het verstrekken van adviezen in plaats van op het samenstellen van jaarrekeningen en het doen van belastingaangiften,’ zegt Lemmers. De managing partner bij Scope Advies legt uit: ‘Wij merkten bij onze klanten een sterke behoefte aan advies en begeleiding in plaats van aan traditionele producten zoals een jaarrekening of een aangifte. Daarom hebben wij onze onderneming omgezet naar een advieskantoor dat de klant iets komt ‘brengen’. We onderscheiden ons door met onze klanten de diepte in te gaan en vooral naar de toekomst te kijken. Dat levert stevige gesprekken op. Hoe sta je er financieel en commercieel voor? Wat is jouw stip aan de horizon? En hoe wil je die bereiken? Wat moet er anders of beter?’

Aanstelling van een parttime controller

Ondernemers hechten waarde aan betrokkenheid en advisering. ‘Jij wil toch ook liever een betrokken bedrijfsadviseur aan je zijde die zich echt bemoeit met je business dan een traditionele accountant op afstand? Je wil aandacht, kunnen sparren met een financiële coach die permanent over je schouder meekijkt. Eigenlijk vullen we met Scope Advies de functie in zoals een controller doet. Die helpt en stuurt en gaat verder dan een accountant. Een heleboel bedrijven zouden graag een kostbare controller aanstellen, maar ze hebben het budget niet. Binnen ons concept bestaat die mogelijkheid wel, bijvoorbeeld op parttimebasis.’

Ondernemende accountant

De ontwikkelingen staan bijna haaks op het beeld dat soms nog bestaat over de begrippen accountant en accountancy. ‘Boekjes maken,’ zegt Lemmers. ‘Jaarrekeningen produceren, een mooi kaftje er omheen en hup klaar. Met boekjes maken is ook niets mis, maar veel ondernemers verlangen vandaag de dag meer van hun accountant. Ze verwachten een ondernemende instelling. Die krijgen ze bij ons ook. Dat zie je terug in onze maandelijkse rapportages. Die worden digitaal verstrekt en alle uitkomsten worden verwerkt. Daardoor krijg je een zo actueel mogelijk inzicht in de gezondheid van je bedrijf in plaats van 1 keer per jaar een overzicht via een jaarrekening. De markt verandert razendsnel. Daar moet je als ondernemer maar ook als accountant bovenop zitten, 24 uur per dag en zeven dagen in de week. Scope Advies heeft die weg ingeslagen.’

‘De markt verandert razendsnel. Daar moet je als ondernemer maar ook als accountant bovenop zitten, 24 uur per dag en zeven dagen in de week. Scope Advies heeft die weg ingeslagen.’